Programma:
Woongebouw met 15 huurappartementen

Locatie:
Distelveld 22 t/m 76 te Helmond

Opdrachtgever:
woCom, Someren

Projectarchitect:
Hans Lortye,
Bas Knapen

Adviseur constructies:
Bouwtechnisch Adviesbureau J.A. de Beijer B.V.

Adviseur bouwfysica:
Nelissen Ingenieursbureau B.V.

Aannmer:
Adriaans Aannemingsbedrijf te Helmond

Opgeleverd:
maart 2006

Project #: 03.179
03.179-a-fot01a.jpg
03.179-b-DenBriel.jpg
03.179-c-fot09a.jpg
Woongebouw Den Briel te Helmond


Op de plaats van de kantine van de voormalige Carp-fabrieken (Den Briel) dient een nieuw appartementencomplex met 15 huurappartementen te verrijzen. In de visiepresentatie werd een voorstel gedaan om te komen tot een herontwikkeling van de hele zuidelijke rand van Helmond-West. Binnen dit gebied ontstaat op de plaats van het te slopen Den Briel een nieuw appartementencomplex met 15 huurwoningen.
In de stedenbouwkundige setting is getracht om het gebouw "af te slanken" door het gebouw over de lengteas op te delen in twee gekromde delen welke in hoogte verschillen en op een transparante manier in elkaar vervlochten zijn.
De kromming komt voort uit het bestaande Den Briel en richt zich op een nieuwe, ronde, vijver welke plaats biedt in het park aan het oorspronkelijke ronde klokkentorentje.
opdracht ontwerp