Programma:
Totaal Bvo ca. 7250m≤ waarvan ca. 4000m≤ nieuwbouw bestaande uit:
1. Verbouw voormalige Paterskerk tot aula, bibliotheek en docentenkamer;
2. Nieuwbouw leslokalengebouw met 23 leslokalen;
3. Verbouw en restauratie hoofdgebouw en decanenhuisje;
4. Nieuwbouw conciŽrge-loge;
5. Verbouw t.b.v. Studiehuis (2e-fase structuur);
6. Studie openbare ruimte.

Locatie:
Molenstraat 191
te Helmond

Opdrachtgever:
Gemeente Helmond, afdeling Onderwijs

Projectarchitect:
Hans Lortye

Adviseur constructies:
Adviesbureau Tielemans BV, Eindhoven

Adviseur installaties:
Sweegers en de Bruijn BV, ís-Hertogenbosch

Uitvoering:
Smitsí Bouwbedrijf Someren BV, Someren

Opgeleverd:
1990, 1992, 1996
en 1998

Project #: 8917
8917-fot2b.jpg
8917-maq-3.jpg
Jan van Brabant College te Helmond


Verbouwing Paterskerk:

Alle typische karakteristieke elementen zijn versterkt in het ontwerp. De grote kerkruimte is uitgerust met een verlaagd plafond om de stookkosten te reduceren en om de galm te kunnen beheersen. Het plafond is zodanig gedetailleerd, dat de ramen volledig in het zicht blijven.

Nieuwbouw leslokalengebouw:

Het bouwvolume is naast het hoofdgebouw, decanenhuisje en Paterskerk als vierde wand aan het schoolplein geplaatst waardoor een centraal gelegen buitenruimte wordt gevormd met een beschermde en veilige sfeer.
Het gebouw zelf is over een bestaande sporthal heen gebouwd. Dit gegeven is als aanleiding gebruikt om centraal in het gebouw een diagonale trap met vide en lichtstraat te introduceren. Hierdoor is een sterke relatie gelegd tussen de vier verdiepingen onderling terwijl ook daglichttoetreding tot in het hart van het gebouw mogelijk is gemaakt. Het leslokalengebouw is door middel van een luchtbrug gekoppeld aan de Paterskerk.

Nieuwbouw conciŽrgeloge:

Door het veranderde gebruik van het schoolplein en om extra ruimte te creŽren is nabij de toegangspoort een nieuwe conciŽrgeloge ontworpen die in architectuur en detaillering aansluit bij de overige aan de aula aangebouwde nieuwe bouwdelen.

Voor de nieuw in te voeren 2e-fase structuur is de bibliotheek in de voormalige paterskerk uitgerust met een mediatheek. In het leslokalengebouw is de studiehuiszaal op de 2e verdieping ingepast.

Nominatie:

In 1992 werd de restauratie van de voormalige Paterskerk en de verbouwing tot aula, bibliotheek en lerarenkamer, door een jury onder voorzitterschap van Prof. D.C. Apon, genomineerd voor de Architectuur-Onderscheiding 1992 van de Gemeente Helmond.
opdracht ontwerp