Programma:
nieuwbouw 14 grondgebonden woningen en 46 appartementen

Locatie:
Tussen Azalealaan en Asterstraat te Helmond

Opdrachtgever:
Stichting Woonpartners, Helmond

Projectarchitecten:
Hans Lortye,
Bas Knapen

Adviseur constructies:
Bolwerk & Van der Velden, Deurne

Adviseur bouwfysica:
Hollman technisch adviseurs, Venlo

Uitvoering:
Coopmans | Lutters Bouw BV, Deurne

Opgeleverd:
maart 2006

Project #: 02.136
02.136-fot02.jpg
02.136-fot07.jpg
02.136-fot08.jpg
02.136-fot18.jpg
Complex Bloemfontein te Helmond


Het ontwerp neemt feitelijk de bestaande bebouwingsstructuur over van de oude situatie: een strook aan de Asterstraat en een strook aan de Azalealaan, halverwege onderbroken door een dwarsdoorsteek. De architectuur, die oorspronkelijk voor beide stroken gelijk was, wordt echter grondig aangepast aan de context. De eerste sluit qua architectuur en woningtypologie aan op de woningen aan de overkant van de straat, met een gelijke goothoogte, hellend dak en een verticale geleding in de gevel. De bebouwing aan de Azalealaan reageert in schaal en karakter op deze brede en bomenrijke buurtontsluitingsweg. Hier worden appartementen voor senioren gerealiseerd in een gebouw van 3 bouwlagen waarvan de onderste woningen direct bereikbaar zijn vanaf de straat, terwijl de bovenste twee verdiepingen ontsloten worden door galerijen aan de achterzijde. De achtergevels van beide bebouwingsstroken zijn qua hoogte en geleding op elkaar afgestemd. Hierdoor krijgt dit binnengebied een sterke eenheid. Op de hoek aan de Primulastraat wordt de bebouwing beŽindigd met een bouwvolume van 7 bouwlagen met op de verdiepingen telkens twee woningen die uitkijken over het ruime Primulaplantsoen.
De begane grond wordt uitgewerkt als doorlopende plint, die alle bouwdelen met elkaar verbindt en tevens de privť-tuinen aan de kopse kanten van de bouwstroken begrenst.
Het materiaalgebruik is voor alle bouwblokken gelijk:
metselwerk in paarse en rode bakstenen, witte houten kozijnen met houten paneelvullingen, horizontale prefab betonbanden en zwarte stalen hekwerken.
opdracht ontwerp