Programma:
11.700 m2 school in het Voortgezet Onderwijs (VMBO-T, HAVO en VWO)

Locatie:
De Markesingel in Brandevoort (Helmond)

Opdrachtgever:
OMO Scholengroep Helmond

Projectarchitect:
Hans Lortye,
Bas Knapen en
Sander Mooren

Combinant:
GAJ architecten te Arnhem

Adviseur constructies:
Volantis te Eindhoven

Adviseur bouwfysica:
Volantis te Eindhoven

Adviseur installaties:
Volantis te Eindhoven

Project #: 11.355
355-Brandevoort_College-01.JPG
355-Brandevoort_College-02.JPG
355-Brandevoort_College-03.jpg
355-Brandevoort_College-04.jpg
355-Brandevoort_College-05.JPG
Brandevoort College te Helmond


Het ontwerp gaat uit van het maken van een gesloten bebouwingswand aan twee zijden van het bouwblok in De Marke, het nieuw te bouwen deel van het centrum van Brandevoort. Om een zo compact mogelijk gebouw te realiseren is het bouwblok verder niet afgemaakt, maar is het geheel op een klein oppervlakte gerealiseerd tegen deze twee wanden aan. Daartoe werden de gymzalen opgetild en centraal in het middengebied opgenomen. Door het optillen van deze zalen ontstaat een soort overdekte markthal waaronder de aula terecht is gekomen die daarmee een directe relatie aangaat met de omliggende pauzeplekken. Door de gymzalen los te houden van de lesgebouwen is er geen verdere geluidsbelasting van de geluidsgevoelige ruimten en kan daglicht ver doordringen in het gebouw.

Door twee zijden van het bouwblok vrij te houden worden uitbreidingen in de toekomst mogelijk gemaakt. Ook het optillen van de zaal laat ruimte over die met eenvoudige ingrepen kan worden toegevoegd aan de aula.

Bijzonderheden

Het gebouw zou volledig worden voorzien van een duurzame installatie (WKO) met gestuurde CO2 ventilatievoorzieningen.
opdracht ontwerp