Programma:
1250 mē winkeloppervlakte

Locatie:
Loevestraat 55 te Horst

Opdrachtgever:
Jenirode BV te Erp

Projectarchitect:
Bas Knapen

Adviseur constructies:
Bolwerk Weekers te Deurne

Uitvoering:
Bouwbedrijf Van Grunsven te Erp

Geplande oplevering:
2014


Project #: 11.381
supermarkt_Horst_381-02.jpg
supermarkt_Horst_381-03.jpg
supermarkt_Horst_381-05.jpg
Nieuwbouw supermarkt Loevestraat te Horst


Het nieuwe gebouw vervangt de bestaande supermarkt.
Het bestaande gebouw en de naastgelegen woning bleken
lastig uitbreidbaar, waardoor het programma moeilijk realiseerbaar was.
In het nieuwe ontwerp wordt aangesloten op de bestaande omgeving, doordat in de parcellering van de gevel de bestaande 'korrel' uit de omgeving wordt opgepikt.
Bevoorrading van het pand vindt plaats via het achterterrein en een doorrijdsluis aan de zijkant van het pand, aangezien dit vanaf de straatzijde door de gemeente niet werd toegestaan.

Bijzonderheden

De vorm van het gebouw is een onregelmatige pentagram die netjes de contouren van de bestaande erfgrenzen volgt. Hierdoor is het programma op deze locatie gemaximaliseerd.
opdracht ontwerp