Programma:
Nieuwbouw woningen Rembrandtlaan

Locatie:
Rembrandtlaan te Helmond

Opdrachtgever:
Woningbouwvereninging Volksbelang Helmond

Projectarchitecten:
Bas Knapen

Visualisatie:
LXarchitecten - Helmond

Constructie:
Bolwerk Weekers - Deurne

Project #: 12.403
Woningen_Volksbelang_Rembrandtlaan_Helmond.jpg
Woningen Rembrandtlaan


Het plangebied is onderdeel van de wijk Jeruzalem in Helmond Oost. De drie bestaande appartementengebouwen voldeden niet meer aan de eisen van de huidige tijd maar waren helaas niet meer op een economisch verantwoorde manier te renoveren.

In het ontwerp is geprobeerd om aansluiting te zoeken bij zowel de wijk Jeruzalem als de omliggende wijken uit de jaren 30 en 70. De drie resalieten die de lengte van het bouwblok optisch verkorten zijn een referentie naar de flauwe dakhellingen van de woningen in Jeruzalem. De kappen hebben een overstek zoals de woningen in de rest van de schildersbuurt.

De typische grafische gevelstructuur in de betonarchitectuur is vertaald in een grafisch metselwerkverband waarbinnen alle gevelelementen als puzzelstukjes zijn ingepast. De gevels krijgen een goudgele steen, die de gloed die de Jeruzalem-woningen op zonnige dagen hebben, overnemen.
opdracht ontwerp