Programma:
Haalbaarheidsstudie GBO uitbreiding kantoorpand

Locatie:
Weth Den Oudenstraat te Helmond

Opdrachtgever:
GBO Design

Projectarchitect:
Bas Knapen

Visualisatie:
LXarchitecten - Helmond

Project #: 13.461
GBO_kantoor.jpg
Uitbreiding kantoor GBO - Helmond


Door GBO Design in Helmond is ons gevraagd een capaciteitsstudie te verrichten naar de uitbreidingsmogelijkheden binnen het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan liet bebouwing toe tot ca. 12 meter met vrijstellingsbevoegdheden. Daardoor zou een bijzondere combinatie ontstaan met het huidige pand en werd het interessant om dit gegeven te benutten.

Omdat het hoogste punt aan de oorspronkelijke achterzijde van het pand zou komen te liggen en dit tevens de zijde van het parkeerterrein was hebben we voorgesteld om de hoofdentree te verplaatsen en deze gevel als de meest prominente gevel te gaan beschouwen.

In de architectuur is dit gegeven verder versterkt door het gehele volume middels een glazen verbinding aan het gebouw te koppelen en de 'achtergevel' volledig te openen naar het parkeerterrein.
Gevolg van deze ingreep (hoogte en uitstraling) zou zijn dat de gevel al vanaf de rondweg zichtbaar zou worden.
opdracht ontwerp